Kdo se bojí Virginie Plačkové?

Během několika prvních dnů se mezi dámami utvořila první koalice. Proti komu a proč? Jak to vidí Martina?
Videoblog Martiny Gavriely - Den 3