Lukáš slovně napadl Maju

Neschopnost nováčků rychle přečíst taktiky obyvatel Hotelu a vytěžit z nich to nejlepší pro sebe je důvodem Mirkova upřímného zklamání. Maje vyčít, že nerozumí základním principům, a Lukášovi zase úplnou absenci smyslu pro hru.
Hotel Paradise - Den šestaosmdesátý - Obrázek 4

Majino přiznání, že přemýšlí o porušení slibu, který Viktorovi dala, je pro něj důkazem, že dívka s plachým pohledem netuší, o co v Hotelu Paradise skutečně jde.

 

Maja je od svého příchodu doslova na roztrhání, přesto si našla chvilku na Niki a rozhovor ve dvojici. Jeho hlavním tématem je imunita a Majiny plány, které se Niki snaží ovlivnit a přiklonit ji na svou stranu. Mezitím na jiném pokoji zpracovává Mirek Martina, aby se díky imunitě od Maji pokusil vyhodit Rockyho. Martin je ale k tomuto plánu skeptický.

 

Pět minut s Majou si zařídil také Michal. V důvěrném rozhovoru jí potvrdil partnerství a navrhl, že s imunitou od ní by mohl poslat Viktora domů. Zatajil jí ale, že by vyřazením Viktora mohl vytvořit pár s Niki. Poté, co si Maja vyslechla rady všech obyvatel Hotelu Paradise, definitivně potvrdila Ginovi, že její slib imunity neplatí.

 

Kromě dohadování imunit řešila Maja i jinou věc – konflikt s Lukášem a Mirkem. Lukáš ale konfrontaci nezvládl a místo klidné odpovědi na ni zaútočil hrubými slovy.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama