Zrádný prsten

Zrádný prsten

O pořadu

Krásná Madison Byrne pracuje jako restaurátorka uměleckých předmětů ve velkém muzeu. Kurátorka muzea Carol Kinahanová právě pro muzeum koupila nádherný zlatý prsten, který měl údajně patřit rakouské císařovně Sissi. Na večírku při příležitosti vystavení prstenů pro významné hosty se Madison seznámí s milionářem Jackem Singerem. Její příjemný nápadník však v prstenu pozná rodinný šperk, který jeho rodině za války ukradli nacisté. Singer se otočí ihned na Kinahanovou se žádostí o vydání prstenu. Kinahanová slíbí záležitost vyšetřit a tímto úkolem pověří Madison. Singerovi také Kinahanová sdělí, že pošle prsten na testy, které by měly potvrdit jeho pravost a původ. Jenže specialista muzea Oscar je tu noc, kdy prsten zkoumá, zavražděn. Madison se i se Singerem dozvídají, že však specialista před svou smrtí stihl pravost prstenu potvrdit. Singer se také dozvídá, že Kinahanová má od prodejce důkazní materiály, které Singerovo tvrzení o ukradeném prstenu vyvracejí. Tudíž mu muzeum prsten nevydá. Madison však přesvědčena není. Ví, že zavražděný specialista Oscar měl o pravosti prstenu nějaké pochybnosti. Proto se pustí do vyšetřování sama. Vyhledá obchodníka, který měl Kinahanové prsten prodat, a chce od něj znát informace o původních majitelích. Ten to odmítá. V noci se pak neznámý pachatel vloupá Madison do bytu a ukradne jí tam dokumenty o prstenu, které si z muzea odnesla. Na základě ztráty těchto dokumentů Kinahanová vyhodí Madison z práce. Madison se však nechce vzdát. Od policistů ví, že by vražda Oscara mohla mít spojitost s vraždou dalšího známého obchodníka s uměleckými předměty, a do obchodu oběti se vypraví. Tady zjistí, že se ve skutečnosti nejednalo o obchodníka, nýbrž o padělatele uměleckých předmětů. Madison se vypraví opět za obchodníkem, který prodal muzeu prsten a najde ho zavražděného. Madison jen tak tak unikne policii, ta však po ní vyhlásí pátrání. Jedinou věcí, která může teď Madison pomoci, je zjištění, že prsten není pravý a že obchodník muzeum podvedl. Proto se domluví se známým recepčním muzea a on ji pustí do její bývalé laboratoře. Madison tady sama provede zkoušku, která jasně odhalí, že prsten je padělkem. To už však do laboratoře vstoupí Kinahanová a je rozhodnuta Madison zastřelit. Právě ona totiž nechala společně s obchodníkem u padělatele vyrobit falešný prsten a chtěla ho v muzeu vystavit jako velkou vzácnost, aby získala pro muzeum slávu. A právě ona stojí za vraždami, které spáchal její společník, obchodník, aby svědci podvodu byli umlčeni. Nakonec Kinahanová zavraždila i svého komplice, a o skutečném původu prstenu tak věděla jen ona. Naštěstí se Madison začne bránit a vražedkyni přemůže. Film končí ve chvíli, kdy Madison, která opět získala místo v muzeu, vyhledá Singer, jenž o ni stále stojí coby o svou přítelkyni.