Přežila jsem vzteklinu

Přežila jsem vzteklinu

O pořadu

Patnáctiletá Jeanna z amerického státu Milwaukee byla s rodiči v kostele, kam vlétl netopýr. Když ho někdo srazil na zem, vzala ho do ruky, aby ho vynesla ven, a netopýr ji kousl... Dívka nevěnovala rance pozornost a do tří neděl se u ní začaly projevovat první příznaky vztekliny: brnění v paži, únava, špatná výslovnost, škubání ruky, dvojí vidění...

 

Ze vztekliny se dosud nikdo nevyléčil. Účinná léčba neexistuje, pomůže pouze očkování, k němuž musí dojít do 24 hodin po pokousání. Každoročně však na tuto strašlivou nemoc zemře ve světě – zejména v rozvojových zemích – na 100 000 lidí. Nakaženi mohou být všichni savci. Přestože po potvrzení diagnózy bylo lékařům jasné, že je dívka odsouzena k smrti, nevzdali se. Vedoucí týmu doslova během několika hodin vyvinul dosud nevyzkoušenou revoluční metodu boje proti smrtelné chorobě, která napadne mozek, zakóduje jeho signály a uvrhne tělo nemocného do zmatku. Ten pak umírá v příšerných křečích a bolestech. Lékaři se rozhodli, že dívčin mozek uvedou do stavu těsně hraničícího se smrtí, aby její imunitní systém získal čas a začal v potřebném množství vyrábět protilátky. Po deseti dnech hlubokého kómatu se začaly projevovat první příznaky ústupu nemoci. Jeanna otevřela oči a začala se zotavovat. Přesto zprvu nemluvila, nechodila, nesloužily jí svaly, byla odkázána na invalidní vozík a prakticky všechno se musela učit znovu.

 

Dnes je Jeanna prakticky jako každá jiná dívka, jen nemůže sportovat, jak si plánovala. Je zatím jediný člověk na světě, který přežil vzteklinu…