Chirurgové se chystají na obrovský nádor

Můj život s polovinou mozku

O pořadu

Holčičce jménem Cameron diagnostikovali Rasmussenovu encefalitidu, což je smrtelné onemocnění, při kterém jí odumírá mozková tkáň. Jelikož trpí častými záchvaty a léky jí nepomáhají, rozhodli se její rodiče podstoupit velké riziko a nechat Cameron operovat.

 

Při záchvatech dochází k chaotickým elektrickým výbojům, které způsobí svalovou křeč a ta způsobí záchvat. Při silných záchvatech holčičce pomůžou jedině léky. Její záchvaty jsou natolik nepředvídatelné, že nemůže žít normální život. Dokonce musí nosit helmu, protože by si při záchvatech mohla rozbít hlavu. Rasmussenova encefalitida způsobuje chronický zánět mozku, který způsobuje odumírání mozkové tkáně, což vede k mentální retardaci. V případě Cameron došlo k tomu, že už nedokáže ovládat levou půlku svého těla. Aby se její nemoc už dál nerozšiřovala, nezbývá rodičům nic jiného, než souhlasit s hemisferektomií, kdy Cameron doktoři odeberou celou hemisféru mozku a nakonec nebude Cameron schopna ovládat levou půlku těla, jako lidé postižení mrtvicí.

 

Rodiče Cameron odvážejí do nemocnice, kde ji budou operovat. Před operací musí holčička projít sérií předoperačních vyšetření. Potom Cameron odvezou na sál a rodiče musí čekat sedm hodin, než Cameron opět uvidí.

 

Doktoři musejí Cameron odpilovat část lebeční kosti a poté odkrýt membrány, které mozek zakrývají. Poté se mohou pustit k odebrání hemisféry mozku. Je nutné mozkovou tkáň opatrně odebírat po částech. Nakonec odeberou corpus callosum, což jsou nervy, které propojují pravou a levou hemisféru, a nechat malý kousek mozku, který zakrývá míchu. Potom vzniklou dutinu vyplní mozkomíšním mokem. Operace proběhla úspěšně a rodiče mohou Cameron vidět. Ta ale musí ještě dalších 48 hodin zůstat v jedné poloze, aby se zbylá hemisféra nepohnula.

 

Doktoři doufají, že činnosti kontrolované odebranou hemisférou se za dobu Cameroniny nemoci přesunuly do té zdravé. Potom by byla Cameron schopna vést plnohodnotný život.

 

Sean je mladý chlapec, který trpí epileptickými záchvaty v důsledku odumřelé mozkové tkáni. Když mu bylo 9 let, utrpěl ránu do hlavy, která způsobila krvácení do mozku. Lékaři mu nabídnou operaci, při které by mu byla odebrána mrtvá část mozku. Před operací mu doktoři zavedou do mozku dvojici elektrod a sledují mozkovou činnost. Chtějí zachytit mozkové vlny hlavně při jednom z jeho epileptických záchvatů, aby zjistili, kde je jejich epicentrum. Analýzou získaných dat doktoři zjistí, že epicentrum je ve středu mozku, ale i poškozená tkáň je aktivní, takže je nutné odebrat obě dvě, aby se Sean záchvatů zbavil. Protože epicentrum záchvatů leží vedle centra řeči, musejí doktoři elektrickými impulzy vkládanými na elektrody, přesně zmapovat Seanův mozek. Podle výsledků testů doktoři usoudí, že centrum řeči není ohrožené a nabídnou Seanovi, že může podstoupit operaci. Sean souhlasí.

 

Cameron je po operaci ochrnutá na levou část těla, ale od operace ještě neuplynulo dost času a nemá sílu s tím bojovat. I přes to je ale důležité, aby Cameron začala trénovat pohyby co nejdříve i přes to, že je to pro holčičku velmi bolestivé. Pokud chce Cameron žít plnohodnotný život, nesmí se vzdát, protože by zůstala ochrnutá navždy. Po týdnu Cameron odvezou do rehabelitačního centra, kde bude dál trénovat ovládání obě části těla jen jednou hemisférou.

 

Pře Seanovou operací musí doktoři vytáhnout elektrody a poté mu odstraní 7% mozkové tkáně. Sean sice může odejít téměř okamžitě domů, ale teprve ž postupem času si budou doktoři jisti, že se Seanovi záchvaty už nevrátí.